Eventudvalget havde inviteret til et foredrag om kriminalitet i forskellige former. Det handlede mest om det, der desværre er oppe i tiden med franarring af penge fra godtroende.

 Det foregår på flere måder, men kendetegnende er skabelsen af et tillidsforhold, der får mennesker til dispositioner, der koster penge. I nogle tilfælde rigtig mange penge.

60 medlemmer havde meldt sig til foredraget. Foredragsholder var politibetjent med emnet som ansættelsesområde. Det gav indholdet af foredraget særdeles god anledning til eftertanke og læring ud fra de utallige og i virkeligheden skræmmende oplevelser foredragsholderen har fra sit daglige arbejde.

 Rigtig god dag med fin spørgelyst og gode svar. Vi gik hjem med en opfordring til at fortælle videre til omgangskredsen om emnet og muligheden for rådgivning.

=============================================================================================

 

 

Eventudvalgets tur til Kanalrundfart den 13. juni 2022.
Det var en dejlig guidet tur med havnerundfarten “Stromma” i Københavns kanaler i godt vejr,  hvor vi blev lidt klogere omkring de mange flotte bygninger langs kanalerne.

Eventudvalgets tur til Københavns Synagoge, har været en meget interessant oplevelse og meget oplysende om den mosaiske tro, at være jøde er mange forskellige trosretninger, så det har været en rar og god tur.

Eventudvalgets tur til Bjørn Wiinblads hus var en dejlig overraskelse og spændende, vi blev vist rundt i et hus fyldt med kakler, figurer og fik en god historie om Wiinblads arbejde og liv i alt en god oplevelse

Eventudvalgets tur til Bjørn Wiinblads hus var en dejlig overraskelse og spændende, vi blev vist rundt i et hus fyldt med kakler, figurer og fik en god historie om Wiinblads arbejde og liv i alt en god oplevelse