Greve Senior Sport “Op På Dupperne”s bestyrelse 2022:

Formand:
Jette Nielsen
Skelager 1
2670 Greve
Tlf. 28 92 29 56
Mail: jettemor@gmail.com

 

Kasserer:
Birgit Ottosen
Mosede Bygade 65
2670 Greve
Tlf. 25 13 34 33
Mail: gela@live.dk

 

 

Sekretær:
Lena Urup Sørensen
Vinkelvej 12
2670 Greve
Tlf. 20 99 62 20
Mail: lena.urup@yahoo.dk

 

 

Næstformand:
Jørgen Nielsen

Skelager 1
2670 Greve
Tlf. 20 19 33 19
Mail: gomedokai@gmail.com

 

 

Bestyrelsesmedlem
Stig Larsen
Ternemosen 19
2670 Greve
Tlf. 27 18 85 69
Mail: stvi@webspeed.dk

 

 

Revisor:
Vagner Krogh Sørensen

Vinkelvej 12
2670 Greve
Tlf. 42 66 30 05
Mail: vagn.soerensen@gmail.com

 

 

Revisorsuppleant:
Bent Hybholt
Carl E. Lentz Vej 8
2670 Greve
Tlf. 43 69 08 25
Mail: bhybholt@hotmail.com