Op På Dupperne har fået nedsat et eventudvalg.

Arrangementerne
Oplysning om arrangementerne vil bl. a. foregå ved uddeling af indbydelser på holdene, opslag i vores opslagstavle og via mail.
Eventudvalget vil formentlig kunne tilbyde 3-4 arrangementer årligt.

Eventudvalget
Navnene på medlemmerne af eventudvalget er:
Anne Nielsen
Lis Nielsen
Ole Nielsen
John Christensen.
På billedet kan i se, hvor kønne de er.