Forside

Indkaldelse til generalforsamling

mandag den 25. februar kl. 13.00 i festlokalet ved restaurant Langsiden i GIC.

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetæller
  3. Formanden aflægger mundtlig beretning
  4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
  5. Kassereren fremlægger budget til godkendelse
  6. Indkomne forslag
  7. Valg for 2 år er i lige år formand og sekretær, i ulige år kasserer og 1 bestyrelsesmedlem.
  8. Valg for 1 år revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, herunder forslag til kandidater til bestyrelsen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse.

Mænd +65 år søges til forskningsprojekt om deltagelse i floorball, styrketræning eller boccia

Har du lyst til enten at spille FLOORBALL eller spille BOCCIA (indendørs petanque) eller lave STYRKETRÆNING og samtidig bidrage til forskning i sundhed.

Se mere- klik

Tilmelding enten mail jettemor@gmail.com

eller telefon 28922956

Greve Senior Sport ”Op På Dupperne”
er en meget alsidig senior idrætsforening.
I foreningen er der idrætstilbud for alle seniorer.

Den enkelte kan vælge mellem mange forskellige aktiviteter, opdelt på individuelle niveauer.

Dette giver et fleksibelt motionstilbud, hvor man selv kan dosere sin træningsmængde.

Program for sæson 2018-19 – se programmet her

Se programmet dagsopdelt – klik her

Gå til tilmeldingerne – klik

Sæsonstart mandag den 10. september

Formand Jette Nielsen – telefontid mandag 18-19
på tlf. 28 92 29 56,

Mail: jettemor@gmail.com